na vrh

Generički lekovi-benefit za društvo



Veliku dobit od korišćenja generičkih lekova ima i društvo obezbeđujući pacijentima kvalitetne, bezbedne i efikasne lekove .

Procenjena ušteda od 35 milijardi eura svake godine u zemljama EU, obezbedjuje pomoć sistemu zdravstvene zaštite i povećava budžet koji se može usmeriti na neophodne skupe medicinske tretmane i usluge pacijenata.

Stvaranje pozitivne konkurencije izmedju generičkih i originatorskih lekova dovodi do stvaranja moćnog tržišta i podsticanja inovacija na farmaceutskom tržištu.