na vrh

Medical CG-Digitalizacija, savremeni načini komunikacije

Članak o digitalizaciji i našim aktivnostima, objavljen je u crnogorskom časopisu Medical CG.

Dr Ana Popović, spec. pharm

Direktor udruženja Genezis za Srbiju i Crnu Goru

 

Digitalizacija – savremeni načini komunikacije

Inovacije koje dramatično transformišu naše ponašanje su prisutne u svim segmentima, pa ni farmaceutska industrija ne može biti izuzetak, a neizostavni su dio poslovanja u ovom momentu kada se nalazimo u specifičnoj situaciji prouzrokovanom virusom COVID -19.

Zahvaljujući digitalizaciji, komunikacija među svim učesnicima u lancu zdravstvene zaštite postaje intenzivnija, na portalima se ukrštaju profili pacijenata sa stavovima ljekara i farmaceuta, ali i podaci o efikasnosti pojedinih tretmana, i to sve na zaista transparentan način koji unosi potpuno novu dimenziju u odnosima izmedju ljekara, pacijenata i kompanija. Sve ovo zahtijeva i novi biznis model koji naše članice već uveliko uvode kako bi adekvatno odgovorile izazovima.

Sa strane industrije, kada je riječ o ljekarima, digitalnim kanalima uvodi se dodatni kanal komunikacije uz već postojeće tradiocionalne, a uvođenjem digitalnih sistema generišu se podaci koji bi mogli da budu iskorišćeni za buduće donošenje odluka.  Analitika koja proizilazi iz  svakog digitalnog kanala, omogućava  uvid u interesovanje ljekara,  njihove navike, potencijalne nedoumice.

Takođe, farmaceuti  igraju veoma važnu ulogu u edukaciji pacijenata pa je dostupnost digitalnih platformi od strane industrije za njih veoma važna. Farmaceut danas ne izdaje samo lijek u apoteci,  već se stalno edukuje od strane industrije, što je i benefit za pacijenta izražen u dostupnosti informacija u apotekama  koja je ovim podignuta na viši nivo.

Dostupnost ljekova, kvalitetan lijek  preporučen i dobro iskomuniciran farmaceutu od strane industrije, u sinergiji sa preporukom od strane farmaceuta dobro iskomuniciran pacijentu – širi tržište i povećava broj liječenih pacijenata. Stoga je veoma važno sinergističko, edukativno  dejstvo industrije kroz farmaceuta do pacijenta, kako bi pacijent bio uvijek informisan.

Što se pacijenata tiče, digitalizacija omogućava veću i do sada nezamislivu ulogu pacijenta koji sve više ima, i hoće da ima, uvid u svoje zdravlje i način na koji se liječi. Medicina postaje personalizovana i koliko god da su profili pacijenata jasniji toliko su i propisivačke navike i terapijski trendovi ljekara vidljiviji, a efikasnost ili neefikasnost produkata ne može ostati skrivena niti bez odgovarajuće reakcije od strane nadležnih (RFZO, Alims, Ministarstvo). Stoga Genezis, čiji poslovni credo i jeste zastupanje kompanija koje proizvode kvalitetne i cjenovno prihvatljive proizvode, očekuje zaista mnogo od ovako vidljive potvrde značaja generičkih produkata ne samo u terapijskom već i u ekonomskom smislu.

Kako bi uhvatili korak sa svim dešavanjima na farmaceutskom tržištu i pratili svoje članice, udruženje Genezis podržava savremene trendove. Genezis podržava i biće uključen u  on-line edukaciju pacijenata i opšte javnosti vezane za upotrebu generičkih ljekova, imaće za cilj dostavljanje pojašnjenja koja se tiču benefita od upotrebe generičkih ljekova za pacijenta, državu i društvo.

Digitalizacija, iako na prvi pogled virtuelna, u svojoj suštini i  gotovo paradoksalno uvodi na velika vrata neporecivu realnost koja je u potpunoj harmoniji sa ciljevima Genezisa i u najboljem interesu pacijenata:  transparentnost, brzina procesa, neophodne uštede, kvalitet i pristupačnost produkata.

Genezis će se truditi da sve informacije kojima raspolazemo budu dostupne u novim tehnologijama (e-medical, Web sajtovi…), uz neskrivenu želju da i sve relevantne institucije naprave odgovarajući okvir (elektronske su misije, on line presjek aktivnosti Fonda itd)  u kome će naši napori zaista imati efekta.

Digitalizacijom će pacijenti  brže dolaziti do dijagnoze ali i brže do adekvatne i pristupačne terapije, doći će  do automatizacije svih procesa, smanjenja troškova, uštede vremena a tako i bržeg ulaska generike na tržište, i većeg broja pacijenata koji,  u siromašnim društvima kakvo je naše,  od toga mogu imati neprocjenjive koristi. Jednom rječju, digitalizacija znači više zdravlja.

Kao primjer angažovanosti industrije u cilju boljeg razumijevanja vremena koje dolazi i koje traži brze odgovore, krajem prošle godine održan je Adria Pharmacy Summit u Splitu na temu digitalizacije i budućnosti apotekarskog sistema,  gde je Genezis pozvan kao odgovoran i važan sagovornik u svakom vremenu pa i ovom digitalnom.

Aktivnosti koje smo predvidjeli u ovoj godini 

Udruženje Genezis od 2017. godine okuplja inostrane generičke proizvođače ljekova i nosioce dozvola u Crnoj Gori, a od 2013. godine u Srbiji. Naše promotivne aktivnosti  vezane su za ove dvije zemlje i biće i dalje usmjerene ka promociji generičkih ljekova kao mogućnost da se iz sredstava državnih fondova liječi što veći broj pacijenata. Pored toga Genezis će nastaviti da njeguje dobre odnose sa državnim institucijama koje se bave zdravstvom, udruženjima pacijenata kao i ostalim asocijacijama koje okupljaju farmaceutske kompanije, apoteke i veledrogerije. U proceduri smo osnivanja nove radne grupe koja će okupljati proizvođače biosimilarnih ljekova u Srbiji i u Crnoj Gori, ali i u realizaciji učlanjenja kompanija koje se bave dijagnostičkim sredstvima. Planirano je da se naše aktivnosti  u ovoj godini prošire i na Republiku Sjevernu Makedoniu a cilj udruženja Genezis je takođe i priključenje Internacionalnoj asocijaciji proizvođača generičkih ljekova i biosimilara (IGBA) za koju smo ispunili sve uslove. Članstvo u ovoj asocijaciji ukazaće nam na nove mogućnosti i pružiti saznanja da kroz iskustva zemalja širom svijeta doprinesemo stvaranju što boljeg poslovnog okruženja, time olakšamo prisustvo i ukažemo na važnost generičkih ljekova i omogućimo našim pacijentima da se liječe isto kao i pacijenti iz zemalja u okruženju, Evropi i svijetu – što je naš glavni cilj. Realizacija nekih od ciljeva zavisiće od aktuelne situacije vezane za Covid- 19, čija će aktivnost odrediti dinamiku realizacije.

Snabdjevenost ljekovima u vrijeme Covid-19  

Udruženje Genezis, kao društveno odgovorno, doprinijelo je redovnom snabdijevanju ljekova u vanrednoj situaciji na svim tržištima gdje posluje. Udruženje, kao most između državnih institucija i članica, imalo je zadatak da informiše ove institucije o redovnoj snabdjevenosti, transportu i zalihama. Kompanije članice su učinile sve da snabdijevanje bude kontinuirano a opredjeljene količine budu u skladu sa potrebama tržišta. Sa ovom praksom ćemo nastaviti i nadalje kako bi pacijentima obezbijedili kontinuirano liječenje kako u redovnom snabdijevanju tako i u vanrednim situacijama.

IZVOR