na vrh

O nama

Budimo deo zdravog rešenja

Udruženje Genezis okuplja inostrane proizvođače generičkih lekova i nosioce dozvola za stavljanje inostranih generičkih lekova u promet. Osnovano je u januaru 2013. godine u Republici Srbiji a 2017. godine u Republici Crnoj Gori.

Genezis je osnovan kao nevladino, neprofitno, nepolitičko i nezavisno udruženje proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih lekova, sa jasnom namerom da objedini i zastupa zajedničke interese svih svojih članova na tržištima gde posluje.Misija

Genezis će se zalagati za ostvarenje opštekorisnih društvenih ciljeva u proizvodnji, prometu i primeni generičkih lekova, radi poboljšanja lečenja i zdravstvene zaštite gradjana vodeći se osnovnim etičkim načelom- napredak u lečenju i prevenciji bolesti, poboljšanje kvaliteta zdravlja ljudi, kvaliteta zdravstvene zaštite i očekivanja bolesnika.

 

Vizija:

Udruženje treba da obezbedi:

 • Ulogu u konsultativnu zdravstvenu politiku odlučivanja
 • Održivost i konkurentnost priozvodjača inogeneričkih lekova
 • Uticaj na nacionalne mere koji obezbedjuje pristup i ravnopravnost inogeneričkim proizvodjačima
 • Stvaranje regulatornog okvira koji obezbedjuje direktan pristup generičkih lekova na tržište
 • Globalno usvajanje visoko kvalitetnih Evropskih standarda za generičke lekove
 • Dostupnost generičkih lekova pacijentima
 • Velike uštede u zdravstvenom sistemu

 

Ciljevi

 • Promocija važnosti inkluzije proizvođača i nosilaca dozvole za promet generičkih lekova,
 • Uključivanje u procese donošenja odluka na nacionalnom i regionalnom nivou u oblasti proizvodnje i prometa generičkih lekova,
 • Uključivanje u procese izrade i donošenja propisa u oblastima koje se direktno odnose na proizvođače i nosioce dozvola za promet generičkih lekova,
 • Promocija rada Udruženja na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou,
 • Doprinos razvoju novih pravaca za učešće privrednih subjekata u stvaranju povoljnijih uslova za obavljanje privrednih delatnosti, uz stvaranje boljih preduslova za kasnije delovanje,
 • Efikasnije povezivanje sa drugim oblicima udruživanja kako u zemlji tako i u inostranstvu,
 • promena/poboljšanje odnosa stejkholdera prema ulozi proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih lekova u procesu donošenja odluka u oblasti proizvodnje i prometa generičkih lekova,
 • Promena/poboljšanje određenih privrednih grana gde su prisutni proizvođači i nosioci dozvola za promet generičkih lekova i podsticanje ceolokupnog društvenog razvoja na regionalnom i nacionalnom nivou.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • Organizuje prisustvo privrednih subjekata radnim sastancima;
 • Komunicira sa nadležnim institucijama povodom direktnog dogovaranja oko interesa privrednih subjekata u procesu donošenja odluka;
 • Zalaže se za ostvarivanje većih prava proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih lekova putem učešća u razvoju strategija i propisa u oblasti proizvodnje i prometa generičkih lekova;
 • Organizuje prisustvo regionalnih, nacionalnih i inostranih proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih lekova u svim svojim aktivnostima;
 • Vrši obrazovne aktivnosti, namenjene svim zainteresovanim učesnicima, o proizvođačima i nosiocima dozvole za promet generičkih lekova i njihovim pravima i obavezama u proizvodnji i prometu lekova;
 • Organizuje stručne skupove iz oblasti proizvodnje, prometa i primene generičkih lekova;
 • Vrši nabavku stručne literature i drugih izvora informacija namenjenih obrazovnim programima Udruženja;
 • Vrši nabavku savremene obrazovne opreme, učila i demonstracionog i nastavnog materijala namenjenog realizaciji obrazovnih programa Udruženja;
 • Bavi se publikovanjem materijala namenjenih promociji rada Udruženja i stručnih skupova koje Udruženje organizuje;
 • Dodeljuje nagrade i priznanja pojedincima ili organizacijama za doprinos podršci afirmacije i popularizacije uloge i značaja proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih lekova u zdravstvenoj zaštiti;
 • Afirmiše Udruženje u sredstvima informisanja, na javnim skupovima i manifestacijama, putem posebnih promotivnih aktivnosti ili publikovanjem odgovarajućeg informativnog i promotivnog materijala;
 • Preduzima druge aktivnosti koje su u skladu sa utvrđenim ciljevima Udruženja.