Ana Popović – Intervju

Savez privatnih apotekara Srbije – Intervju

Medical konferencija – Generički i biološki slični lijekovi

Definicija generičkog lijeka navodi da je: “ generiči lijek, lijek koji ima isti kvalitativni i kvantitativni sastav aktivnih supstanci i isti farmaceurski oblik kao i referentni lijek i čija je bioekvivalencija sa referentnim lijekom dokazana odgovarajućim ispitivanjima biološke raspoloživosti. Istom aktivnom supstancom smatraju se različite soli, estri, etri, izomeri, mješavine izomera, kompleksi ili derivati aktivne…

Farmaceuti.com: Veća konkurencija – više lekova

Planovi su podržavanje generičke industrije, koja obezbeđuje kvalitetne i pristupačne lekove milionima pacijenata, čime bi se stimulisali konkurentnost i inovativnost u farmaceutskom sektoru Piše: Jasmina Vujadinović Na tržištu Srbije, početkom januara tekuće godine osnovano je Udruženje »Genezis« sa jasnom namerom da objedini i zastupa zajedničke interese svih svojih članova. Ova grupacija se zalaže i za…

Časopis Medical: Udruženje Genezis osnovalo predstavništvo u Crnoj Gori

Po ugledu na Evropu i svijet, gdje se zbog poboljšanja poslovanja farmaceutske kompanije udružuju, udruženje  Genezis  je krajem septembra meseca ove godine osnovalo  predstavništvo u Crnoj Gori. Genezis je osnovan kao nevladino, neprofitno, nepolitičko i nezavisno udruženje proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih ljekova, sa jasnom namjerom da objedini i zastupa zajedničke interese svih…

GENERIČKI LEKOVI: PORAST U ZAPOŠLJAVANJU

Takođe, upotreba generičkih lekova doprinosi rastu zapošljavanja. Proizvodjači generičkih lekova u Evropi posluju u naprednim istraživačkim laboratorijama i proizvodnim pogonima koje vode visoko kvalfikovani kadrovi. Kompanije obično ulažu 6-16% od svojih prihoda (a u nekim slučajevima i do 30%) u istraživanje i razvoj novih proizvoda. U izvesnom broju zemalja u EU, kompanije koje proizvode generičke…

GENERIČKI LEKOVI: BENEFIT ZA DRUŠTVO

Veliku dobit od korišćenja generičkih lekova ima i društvo obezbeđujući pacijentima kvalitetne, bezbedne i efikasne lekove . Procenjena ušteda od 35 milijardi eura svake godine u zemljama EU, obezbedjuje pomoć sistemu zdravstvene zaštite i povećava budžet koji se može usmeriti na neophodne skupe medicinske tretmane i usluge pacijenata. Stvaranje pozitivne konkurencije izmedju generičkih i originatorskih…

Medical CG

Članak o digitalizaciji i našim aktivnostima, objavljen je u crnogorskom časopisu Medical CG . Tekst možete pročitati na linku ispod na strani 48 i 49.: