Medical CG

Članak o digitalizaciji i našim aktivnostima, objavljen je u crnogorskom časopisu Medical CG .

Tekst možete pročitati na linku ispod na strani 48 i 49.: