Misija i ciljevi

Genezis će se zalagati i za ostvarenje opštekorisnih društvenih ciljeva u proizvodnji, prometu i primeni generičkih lekova, radi poboljšanja lečenja i zdravstvene zaštite gradjana Srbije vodeći se osnovnim etičkim načelom- napredak u lečenju i prevenciji bolesti, poboljšanje kvaliteta zdravlja ljudi, kvaliteta zdravstvene zaštite i očekivanja bolesnika.