Ana Popović – Intervju

Pharmaboardroom – Interview: Ana Popovic

Ana Popovic, general manager of Serbia’s generics association, Genezis, gives her thoughts on how the generics industry has progressed in the country, what room for improvement remains, and the impact of EU succession. Where does Genezis stand in 2017 and what is keeping you busy at the moment? “The Serbian market is a generic-dominated market,…

Savez privatnih apotekara Srbije – Intervju

Medical konferencija – Generički i biološki slični lijekovi

Definicija generičkog lijeka navodi da je: “ generiči lijek, lijek koji ima isti kvalitativni i kvantitativni sastav aktivnih supstanci i isti farmaceurski oblik kao i referentni lijek i čija je bioekvivalencija sa referentnim lijekom dokazana odgovarajućim ispitivanjima biološke raspoloživosti. Istom aktivnom supstancom smatraju se različite soli, estri, etri, izomeri, mješavine izomera, kompleksi ili derivati aktivne…

Farmaceuti.com: Veća konkurencija – više lekova

Planovi su podržavanje generičke industrije, koja obezbeđuje kvalitetne i pristupačne lekove milionima pacijenata, čime bi se stimulisali konkurentnost i inovativnost u farmaceutskom sektoru Piše: Jasmina Vujadinović Na tržištu Srbije, početkom januara tekuće godine osnovano je Udruženje »Genezis« sa jasnom namerom da objedini i zastupa zajedničke interese svih svojih članova. Ova grupacija se zalaže i za…

Časopis Medical: Udruženje Genezis osnovalo predstavništvo u Crnoj Gori

Po ugledu na Evropu i svijet, gdje se zbog poboljšanja poslovanja farmaceutske kompanije udružuju, udruženje  Genezis  je krajem septembra meseca ove godine osnovalo  predstavništvo u Crnoj Gori. Genezis je osnovan kao nevladino, neprofitno, nepolitičko i nezavisno udruženje proizvođača i nosilaca dozvola za promet generičkih ljekova, sa jasnom namjerom da objedini i zastupa zajedničke interese svih…

GENERIČKI LEKOVI: PORAST U ZAPOŠLJAVANJU

Takođe, upotreba generičkih lekova doprinosi rastu zapošljavanja. Proizvodjači generičkih lekova u Evropi posluju u naprednim istraživačkim laboratorijama i proizvodnim pogonima koje vode visoko kvalfikovani kadrovi. Kompanije obično ulažu 6-16% od svojih prihoda (a u nekim slučajevima i do 30%) u istraživanje i razvoj novih proizvoda. U izvesnom broju zemalja u EU, kompanije koje proizvode generičke…

GENERIČKI LEKOVI: BENEFIT ZA DRUŠTVO

Veliku dobit od korišćenja generičkih lekova ima i društvo obezbeđujući pacijentima kvalitetne, bezbedne i efikasne lekove . Procenjena ušteda od 35 milijardi eura svake godine u zemljama EU, obezbedjuje pomoć sistemu zdravstvene zaštite i povećava budžet koji se može usmeriti na neophodne skupe medicinske tretmane i usluge pacijenata. Stvaranje pozitivne konkurencije izmedju generičkih i originatorskih…

Medical CG

Članak o digitalizaciji i našim aktivnostima, objavljen je u crnogorskom časopisu Medical CG . Tekst možete pročitati na linku ispod na strani 48 i 49.:

Doživeti 100: Intervju