na vrh

GENEZIS

Udruženje GENEZIS okuplja inostrane proizvođače generičkih lekova i nosioce dozvola za stavljanje inostranih generičkih lekova u promet.

Saznaj više...NAJAVE DOGAĐAJA

Genezis je član IGBA

Udruženje Genezis je od 17.januara 2022. godine postalo član Internacionalne asocijacije proizvođača generičkih i biosimilarnih lekova – IGBA https://www.igbamedicines.org/members/igba-members

DOWNLOAD

 

COVID 19

Mi aktivno učestvujemo u borbi protiv COVID 19.

Udruženje i kompanije članice udruzenja GENEZIS brinu o pacijentima i kontinuirano snabdevaju tržište Srbije i tržište Crne Gore.

Gde smo sve prisutni?

U Srbiji od 2013., u Crnoj Gori od 2017. godine.

Šta su generički lekovi ?

Generički lekovi su farmaceutski preparati koji sadrže iste aktivne sastojke u istoj koncentraciji kao i poznatiji lekovi na osnovu kojih su nastali ( tzv „originatorski lekovi“). Generički lekovi se od originatorskih lekova razlikuju najčešće u sastavu vezivnih sastojaka i boja, koji nemaju terapeutske efekte i razlikuju se po nazivu.

Terapijska efikasnost generičkih lekova ekvivalentna je originatorskim i mora biti dokazana strogim studijama o bioekvivalenciji. Što bi značilo, da kada se naučno uporedi generički lek i originatorski lek pokazuju istu stopu i stepen biološke rasploživosti aktivne supstance u organizmu ako se daju u istoj dozi. Jednostavno rečeno, generički lek i originalni proizvod moraju biti jednako efikasni.

Onog trenutka kada isteknu patentna prava nekom originatorskom leku i kada se pojavi generički produkt bioekvivalentan njemu, tada je jedino racionalno koristiti generičke lekove, jer se za mnogo manje novca može kupiti identičan produkt kako u terapijskom tako i u sigurnosnom smislu. Generički lekovi imaju pristupačnije cene zato što za njih nisu potrebna početna bazična i klinička istraživanja, čime se smanjuju investicije. Generički lekovi imaju široku primenu u zemljama EU u svim programima lečenja, i sve više ih prepisuju lekari jer su jeftiniji 20-90% od originatorskih pa se godišnja ušteda njihovim korišćenjem procenjuje na € 35 milijardi evra.

Korišćenje generičkih lekova smanjuje troškove svakog sistema zdravstvene zaštite a oslobođeni fondovi se koriste za originatorske lekove.

Generički lekovi: Kvalitetni lekovi po nižim cenama

Proizvodnja generičkih lekova vrši se po strogim evropskim i medjunarodnim propisima i po najvišim standardima.

Sve kompanije koje proizvode generičke lekove, koriste sastojke za svoje proizvode u skladu sa pravilima Dobre proizvodjačke prakse (GMP). Jednom rečju, generički lekovi podležu istim strogim standardima kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti kao i originatorski farmaceutski proizvodi.

Generički lekovi: posvećeni budućnosti

Starenje stanovništva i ubrzan rast lečenja mnogih bolesti izazivaju Vladi širom sveta dodatno opterećenje na održivost zdravstvene zaštite. Ekonomska isplativost korišćenja generičkih lekova obezbedjuje najbržu rastuću stavku u zdravstvenom budžetu.

Internacionalno i Evropsko udruženje generičkih proizvođača lekova sa svojim članicama, saradnju sa Vladom zemalja širom Evrope i sveta i razvijaju rešenja za pobošanje dostupnosti generičkih lekova u cilju povećanja broja lečenih pacijenata iz sredstava državnog fonda, što je i naš cilj.

Misija, vizija i ciljevi

Genezis će se zalagati i za ostvarenje opštekorisnih društvenih ciljeva u proizvodnji, prometu i primeni generičkih lekova, radi poboljšanja lečenja i zdravstvene zaštite gradjana Srbije vodeći se osnovnim etičkim načelom- napredak u lečenju i prevenciji bolesti, poboljšanje kvaliteta zdravlja ljudi, kvaliteta zdravstvene zaštite i očekivanja bolesnika.

Misija, vizija i ciljevi